Idan Cohen

Idan Cohen

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

About

ด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์กว่า 7 ปี เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เป็นดิจิตัล นอกจากนี้เขายังได้มีความหลงใหลในการวิเคราะห์และการทดสอบสิ่งต่าง ๆ อีกด้วย