Max Ostryzhko
Max Ostryzhko

Max Ostryzhko

นักพัฒนาเว็บไซต์อาวุโส, HostAdvice CTO
Max is a 27 year old writer, hosting expert and programmer from Ukraine. His passions are varied and as well as a love for coding and fine art, Max also adores music, regularly writing his own and playing what he has written on his bass guitar.

Max is a 26 year old writer, hosting expert and programmer from Eastern Ukraine. His passions are varied and as well as a love for coding and fine art, Max also adores music, regularly writing his own and playing what he has written on his bass guitar.

Max almost finished his studies at the world famous Kharkov Polytechnic Institute, but he was expelled (a la Bill Gates) during his last year because he started working and got married.

When he is not playing the guiltier or writing his own music, Max loves to develop and code websites. He has 5 years of experience in web development and 3 years ago he founded his own company called Rock Stars Team.a

Last year Max became interested in hosting and decided to move in that direction, expanding his knowledge of all forms of web hosting and increasing his rapidly expanding CV.

Max is a hard worker, but when he is at home he finds time to be with his beautiful wife and 2 very intelligent and curious children.

Latest Articles by Max Ostryzhko

Show more articles

HostAdvice.com แสดงรีวิวของเว็บโฮสติ้งแบบมืออาชีพโดยที่เว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเว็บโฮสติ้งเหล่านี้ รีวิวของเรานั้นโปร่งใส ซื่อสัตย์และใช้หลักเกณฑ์การประเมินเหมือนกันทั้งหมด

เราได้รับเงินค่าตอบแทนจากบางบริษัทที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ แต่ค่าตอบแทนของบริการและผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการรีวิวหรืออันดับของบริษัทโฮสต์ เงินค่าตอบแทนนี้ครอบคลุมถึงค่าบัญชีใช้งาน ค่าทดสอบและค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายให้กับผู้รีวิว

Click to go to the top of the page
Go To Top