ประเทศ
เว็บเซิร์ฟเวอร์
OS
ภาษาโปรแกรม

ประเทศยอดนิยม

สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร
ญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส
เนเธอร์แลนด์
แคนาดา
จีน
รัสเซีย
อิตาลี

เว็บเซิร์ฟเวอร์ยอดนิยม

Apache
Nginx
IIS
LiteSpeed
Apache Traffic Server
OpenGSE
Phusion Passenger
Apache Tomcat
Netlify
lighttpd

OS ยอดนิยม

Windows Server
UNIX
Ubuntu
CentOS
Debian
Red Hat
FreeBSD
Gentoo
Fedora
SUSE

ภาษาโปรแกรมยอดนิยม

PHP
Microsoft ASP.NET
Lua
Java
Ruby
Node.js
Perl
Python
Go
Erlang

ประเทศ

เว็บเซิร์ฟเวอร์

OS

ภาษาโปรแกรม

ส่วนแบ่งการตลาด CMS ในประเทศ ลักเซมเบิร์ก 2023

ด้านล่างเป็น CMS ที่มีลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ ลักเซมเบิร์ก

1.
WordPress
20.23%
2.
Drupal
1.82%
3.
Joomla
0.72%
4.
Microsoft SharePoint
0.40%
5.
SPIP
0.27%
6.
PrestaShop
0.19%
7.
eZ Publish
0.18%
8.
Wix
0.12%
9.
TYPO3 CMS
0.09%
10.
Craft CMS
0.08%
11.
Liferay
0.05%
12.
CMS Made Simple
0.03%
13.
MODX
0.03%
14.
Neos CMS
0.02%
15.
Contao
0.02%
16.
DNN
0.02%
17.
Grav
0.02%
18.
Shopify
0.02%
19.
osCommerce
0.01%
20.
1C-Bitrix
0.01%
21.
nopCommerce
0.01%
22.
CPG Dragonfly
0.01%
23.
Odoo
0.01%
24.
OpenCart
0.01%
25.
Magento
0.01%
26.
Concrete5
0.01%

ส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิประเทศในปี 2023