ประเทศ
CMS
เว็บเซิร์ฟเวอร์
ภาษาโปรแกรม

ประเทศยอดนิยม

สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร
ญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส
เนเธอร์แลนด์
แคนาดา
จีน
รัสเซีย
อิตาลี

CMS ยอดนิยม

WordPress
Wix
Shopify
Drupal
Joomla
Sitefinity
Jimdo
Squarespace
Weebly
1C-Bitrix

เว็บเซิร์ฟเวอร์ยอดนิยม

Apache
Nginx
IIS
LiteSpeed
Apache Traffic Server
OpenGSE
Phusion Passenger
Apache Tomcat
Netlify
lighttpd

ภาษาโปรแกรมยอดนิยม

PHP
Microsoft ASP.NET
Lua
Java
Ruby
Node.js
Perl
Python
Go
Erlang

ประเทศ

CMS

เว็บเซิร์ฟเวอร์

ภาษาโปรแกรม

ส่วนแบ่งการตลาด OS ในประเทศ โครเอเชีย 2023

ด้านล่างเป็น OS ที่มีลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ โครเอเชีย

1.
Windows Server
10.52%
2.
Debian
1.42%
3.
Ubuntu
0.70%
4.
CentOS
0.51%
5.
UNIX
0.09%
6.
FreeBSD
0.02%
7.
SUSE
0.01%
8.
Red Hat
0.01%
9.
Gentoo
0.01%

ส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิประเทศในปี 2023