ประเทศ
CMS
OS
ภาษาโปรแกรม

ประเทศยอดนิยม

สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร
ญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส
เนเธอร์แลนด์
แคนาดา
จีน
รัสเซีย
อิตาลี

CMS ยอดนิยม

WordPress
Wix
Shopify
Drupal
Joomla
Sitefinity
Squarespace
Jimdo
Weebly
1C-Bitrix

OS ยอดนิยม

Windows Server
UNIX
Ubuntu
CentOS
Debian
Red Hat
FreeBSD
Gentoo
Fedora
SUSE

ภาษาโปรแกรมยอดนิยม

PHP
Microsoft ASP.NET
Lua
Java
Ruby
Node.js
Perl
Python
Go
Erlang

ประเทศ

CMS

OS

ภาษาโปรแกรม

ส่วนแบ่งการตลาดของเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก 2023

ด้านล่างเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ทั่วโลก

1.
Apache
40.11%
2.
Nginx
27.89%
3.
IIS
10.97%
4.
LiteSpeed
2.69%
5.
Apache Traffic Server
0.52%
6.
OpenGSE
0.42%
7.
Phusion Passenger
0.36%
8.
Apache Tomcat
0.15%
9.
Netlify
0.12%
10.
lighttpd
0.11%
11.
Tengine
0.11%
12.
Microsoft HTTPAPI
0.07%
13.
Caddy
0.04%
14.
Google App Engine
0.03%
15.
gunicorn
0.02%
16.
Google Web Server
0.02%
17.
Amazon EC2
0.02%
18.
JBoss Application Server
0.01%
19.
Zope
0.01%
20.
Lotus Domino
0.01%

ส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิประเทศในปี 2023